Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Más información
18.03.2018 Galego  |  Español  |  English  |  Français  |  Deutsch
atrás

Servicios Educativos Municipales

Escolas Infantís Municipales

Escolas Infantís

Coa posta en marcha e funcionamento das Escolas Infantís Municipais (EIM)  o concello de Sanxenxo quere contribuir a proporcionar oportunidades e recursos que garantan a igualdade entre mulleres e homes e posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral, así como garantir o apoio ás familias como marco de referencia en que se desenvolven as persoas.

As Escolas Infantís Municipais 0-3 anos teñen como obxectivo estimular o desenvolvemento global das capacidades intelectuais, afectivas, de expresión e comunicación dos/as nenos/as con idades comprendidas entre os 3 meses e os 3 anos en estreita colaboración coas familias, mediante actividades educativas e lúdicas dacordo co seu nivel madurativo, para adquirir progresivamente maiores niveis de autonomía e independencia dos adultos.

O Concello de Sanxenxo conta con 2 EIM:

 • A EIM O Tombo
 • A EIM O Revel
   

 

CURSO ESCOLAR

O curso escolar iníciase o 1 de setembro e remata o 31 de agosto de cada ano. As escolas prestan servizo todo o ano e solo pechan os festivos locais, autonóminos e nacioanis e o día do patrón das escolas infantís (San Nicolás), así como as tardes dos días 24 e 31 de decembro, do 5 de xaneiro e do martes de entroido.

As xornadas nas que os/as nenos/as poden permanecer nas escolas será:

 • Xornada completa: cando o neno/a permanece de 6 a 8 horas de forma continuada ou repartindo as horas de permanencia entre a mañá e a tarde.
 • Media xornada: cando o neno/a permanece na escola 4 horas pola mañá ou pola tarde. No horario de media xornada poderase ampliar unha hora, sendo en total 5 horas.

 

INSTALACIÓNS

EIM O Tombo

Ö        1 aula de 0-1 anos
Ö        1 aula de 1-2 anos
Ö        1 aula de 2-3 anos
Ö        Sala multiusos e zona de comedor multiusos
Ö        Patio de xogos cuberto común
Ö        Xardín de xogos
Ö        Cociña con servizo de comedor propio
Ö        Zona de administración e dirección

 

EIM O Revel

Ö        2 aulas de 0-1 anos con patio de xogos exterior
Ö        2 aulas de 1-2 anos con patio de xogos exterior
Ö        2 aulas de 2-3 anos con patio de xogos exterior
Ö        Sala multiusos e zona de comedor multiusos
Ö        Patio de xogos cuberto común
Ö        Xardín de xogos
Ö        Cociña con servizo de comedor propio
Ö        Zona de administración e dirección

 

 

SERVIZOS

Atención educativa

A través da atención educativa que prestamos nas EIM de Sanxenxo contribuimos ó desenvolvemento  físico, afectivo, social e intelectual dos/as nenos/as que asisten ás nosas escolas. Para isto centrámonos en:

 • Promover e fomentar o desenvolvemento integral dos nenos/as e a aprendizaxe das habilidades cognitivas e creativas do neno/a.
 • Facilitar a adquisición progresiva de hábitos de hixiene e orde.
 • Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.
 • Faciliar a aprendizaxe a través do xogo, como forma propia de aprendizaxe nestas idades.
 • Fomentar a autonomía do/a neno/a, xa que o seu papel é activo e se incentiva coa estimulación de educadores e iguais.
 • Respectar a singularidade e diversidade de cada neno/a.
 • Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas actitudes e nas actividades diarias.
 • Iniciar na adquisición de destrezas que faciliten o seu ingreso e adaptación ó segundo ciclo de educación infantil.
 • Facilitar a integración dos nenos con necesidades educativas especiais.

 

Os campos nos que traballamos cos/as nenos/as son básicamente as de comunicación e linguaxe (castelán, galego e inglés), control corporal, desenvolvemente afectivo e emocional, desenvolvemento sensorial, desenvolvemento motor, fomento da autonomía, coñecemento do contorno inmediato, convivencia e relacións.

As áreas e contidos educativos que se traballan cas crianzas nas nosas escolas e que vertebran a organización de actividades son:

- CONECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMIA PERSOAL
1.    O corpo
2.    A identidade, a autoestima e as emocións
3.    O Coidado persoal

- COÑECEMENTO DO CONTORNO
1.    O medio físico
2.    Achegamento á natureza
3.    Cultura e vida en sociedade

- LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
1.    Comunicación xestual e oral
2.    Expresión plástica e musical
3.    Iniciación a unha lengua extranxeira: inglés.

 

Nas EIM de Sanxenxo a metodoloxía didáctica baséase fundamentalmente no xogo e na realización de actividades ou talleres tales como contacontos, cancioneiros, representacións tetarais, baile e sensibilización musical, plástica, talleres de pintura, talleres de masaxe (bebés), psicomotricidade…

 

Actividades complementarias e celebracións

A EIM desenvolve unha programación de actividades complementarias e celebracións a realizar no centro durante todo o curso escolar. Actividades tales como a celebración da vendima, magosto, nadal, entroido, día da poesía, día da paz, día do libro,  día das letras galegas, día do pai, día da nai, festa dos avós, día de galicia, festa da auga, semana da psicomotricidade, carreira de gatexo, festa do pixama, festa ibicenca, festa de fin de curso, etc.

 

Comedor

Ademais da atención educativa, haberá servizo de comedor que ofrecerá os seguintes servizos:

 • Merenda de mañá: os nenos/as traerana da casa.
 • Xantar: ofértase para os nenos/as das aulas 1-2 anos e 2-3 anos e poderán usalo os nenos/as destas aulas que xa teñan introducidos na súa dieta tódolos alimentos. O servizo de comedor préstase a través de cociña propia e menús elaborados por nutricionista (este servizo ten custo).
  Nas aulas de 0-1 anos, non se oferta o servizo de comedor propiamente dito, pero poderanse administar ós/ás nenos/as biberóns ou potiños (ou semellantes) que deberán ser traídos polos pais/nais.
 • Merenda de tarde: os nenos/as traerana da casa.
   

 

 

PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INGRESO

O Concello de Sanxenxo procederá anualmente á apertura dun prazo de presentación de solicitudes, tanto de reserva como de novo ingreso, e de aceptación da praza. Os prazos establecidos publicaranse nos taboleiros de edictos do Concello de Sanxenxo e do O.A. Terra de Sanxenxo, nas propias EIM e na páxina web do Concello de Sanxenxo (www. sanxenxo.es).

So se poderán presentar solicitudes fóra do prazo establecido, e sempre que queden prazas vacantes, nos seguintes casos:

 • Nacemento, acollemento ou adopción do/a neno/a con posterioridade ao prazo de presentación de solicitudes.
 • Cambio de concello de residencia da unidade familiar.
 • Outras circunstancias socio-familiares e/ou laborais que o motiven e que estean debidamente xustificadas polos Servizos Sociais municipais (este suposte é moi excepcional).
  As solicitudes, xunto coa documentación requirida, presentaranse nos Rexistros do Concello de Sanxenxo ou do O.A. Terra de Sanxenxo sitos en R/Consistorio, 4-6 e R/Miraflores, 26 A en Sanxenxo respectivamente.

 

 

PREZOS

Link Táboa Prezos Públicos E.I.M Sanxenxo

 

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

No Regulamento de réxime interno (R.R.I.) establécese a organización e funcionamento das Escolas. O  R.R.I. a norma interna do centro.

Unha das principais caracteristicas do R.R.I. é que está articulado para que contribua á crear un clima de respeto, responsabilidade e esforzo no aprendizaxe, que supoña unha mellora continua do funcionamento do noso centro.

 

 

DATOS DE CONTACTO 

EIM O Tombo

EIM O Revel
Padriñán s/n - Sanxenxo
O Revel,12 A - Vilalonga
986.720.403
986.744.852

escolainfantiltombo@sanxenxo.org


 

escolainfantilrevel@sanxenxo.org


 

 

 

 

 

CURSO 2017-2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

Concello de Sanxenxo © 2018  Concello de Sanxenxo
C/ Consistorio, 4-6 36960 Sanxenxo -- Tlf: 986 72 00 75 - Fax: 986 72 10 22 Política de Cookies