26.03.2017 Galego  |  Español  |  English  |  Français  |  Deutsch
atrás

Noticias

Fernández Agraso deriva el éxito de los desfiles a la implicación de la plantilla municipal

13.03.2017

La concejala de Cultura, Sandra Fernández Agraso, quiere agradecer públicamente la colaboración de ...

diversas asociaciones del municipio tanto en los desfiles de Carnaval celebrados este domingo, como por la organización de diferentes actividades que han contribuido a que el municipio ofreciese una amplia y variada programación.

Fernández Agraso tiene también palabras de agradecimiento para todo el personal adscrito a los departamentos de Cultura y Educación, que este domingo vivieron una maratoniana jornada de trabajo, en sesión matinal y de tarde, para garantizar una extraordinaria coordinación que se tradujo en una organización sin incidente alguno.

La edil de Cultura agradece también la implicación del personal de Emerxencias y de la Policía Local, que evitó que la celebración del Desfile tuviese incidencias en el tráfico.

“Estou moi satisfeita coa colaboración e boa disposición de todo o persoal municipal para sacar adiante estes desfiles, pero tamén co apoio de diferentes asociacións, como Amigos da Dorna en Portonovo, San Caetano de Arra, Os Cabritos de Vilalonga ou Soalleira, en Dorrón. Tampouco me quero esquecer de O Cubreiro, con quen organizamos unha festa previa de precarnaval para dar ambiente á vila de Sanxenxo, e a Festa do Jato en Portonovo, así como o Festival de Parodias, con diferentes colectivos”, explica Fernández Agraso.

Cuarenta y dos inscritos en las diferentes categorías del Desfile de Adultos y cuarenta y ocho en el Infantil permiten a la concejala de Cultura hacer un balance muy positivo de la jornada festiva. “Tivemos que aplazar por mor da chuvia os dous desfile, e barallamos diferentes datas. Finalmente apostamos por facer coincidir os dous nunha xornada, algo que non acontecera ata agora e teño que decir que saliu estupendamente. Moitísima xente, tanto pola mañán como pola tarde, se concentrou unas rúas para disfrutar duns desfiles moi vistosos, con moito colorido, pero sobre todo con moita creatividade”.

Por último, la edil de Cultura quiere agradecer la colaboración de los ciudadanos y de los clientes de los establecimientos hoteleros que tuvieron que adaptarse a los reajustes de tráfico diseñados para garantizar la seguridad en el transcurso de los desfiles. “Quero destacar tamén o civismo de toda a poboación que disfrutou dos desfiles, que tivo un compartamento impecable”.

 

 


FERNÁNDEZ AGRASO DERIVA O ÉXITO DOS DESFILES Á IMPLICACIÓN DO PERSOAL MUNICIPAL

A concelleira de Cultura, Sandra Fernández Agraso, quere agradecer publicamente a colaboración de diversas asociacións do municipio tanto nos desfiles de Entroido celebrados este domingo, como pola organización de diferentes actividades que contribuíron a que o municipio ofrecese unha ampla e variada programación.

Fernández Agraso ten tamén palabras de agradecemento para todo o persoal adscrito aos departamentos de Cultura e Educación, que este domingo viviron unha maratoniana xornada de traballo, en sesión matinal e de tarde, para garantir unha extraordinaria coordinación que se traduciu nunha organización sen incidente algún.

A edil de Cultura agradece tamén a implicación do persoal de Emerxencias e da Policía Local, que evitou que a celebración do Desfile tivese incidencias no tráfico.

“Estou moi satisfeita coa colaboración e boa disposición de todo ou persoal municipal para sacar adiante lestes desfiles, pero tamén co apoio de diferentes asociacións, como Amigos dá Dorna en Portonovo, San Caetano de Arra, Vos Cabritos de Vilalonga ou Soalleira, en Dorrón. Tampouco me quero esquecer de Ou Cubreiro, con quen organizamos unha festa previa de precarnaval para dar ambiente á vila de Sanxenxo, e a Festa do Jato en Portonovo, así como ou Festival de Parodias, con diferentes colectivos”, explica Fernández Agraso.

Corenta e dous inscritos nas diferentes categorías do Desfile de Adultos e corenta e oito no Infantil permiten á concelleira de Cultura facer un balance moi positivo da xornada festiva. “Tivemos que aprazar por mor dá chuvia vos dous desfile, e barallamos diferentes datas. Finalmente apostamos por facer coincidir vos dous nunha xornada, algo que non acontecera ata agora e teño que dicir que saliu estupendamente. Moitísima xente, tanto pola mañán como pola tarde, se concentrou unhas rúas para gozar duns desfiles moi vistosos, con moito colorido, pero sobre todo con moita creatividade”.

Por último, a edil de Cultura quere agradecer a colaboración dos cidadáns e dos clientes dos establecementos hostaleiros que tiveron que adaptarse aos reaxustes de tráfico deseñados para garantir a seguridade no transcurso dos desfiles. “Quero destacar tamén ou civismo de toda a poboación que disfrutou dous desfiles, que tivo un compartamento impecable”.

 


Concello de Sanxenxo © 2017  Concello de Sanxenxo
C/ Consistorio, 4-6 36960 Sanxenxo -- Tlf: 986 72 00 75 - Fax: 986 72 10 22