24.06.2017 Galego  |  Español  |  English  |  Français  |  Deutsch

Bloque Nacionalista Galego - PSOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVID OTERO DOMÍNGUEZ 

 

 

 

 

 

 

SANDRA FERNÁNDEZ AGRASO 

 

 

 

 

 

 

 MAXIMINO GONZÁLEZ MINIÑO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAL GONZÁLEZ-HABA 

 

 

 

 

Concello de Sanxenxo © 2017  Concello de Sanxenxo
C/ Consistorio, 4-6 36960 Sanxenxo -- Tlf: 986 72 00 75 - Fax: 986 72 10 22