Concello de Sanxenxo - APROBACIÓN INICIAL DA “MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO SERVIZO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS EN AUTOMÓBILES LIXEIROS DE ALUGAMENTO CON CONDUTOR (AUTO-TAXI) DO CONCELLO DE SANXENXO”
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Descargas Generales