Concello de Sanxenxo - EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA, URBANA E DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO EXERCICIO 2021 E A SÚA COBRANZA
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Descargas Generales