Concello de Sanxenxo - Programa de prevención e control do absentismo escolar
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Educación

O concello de Sanxenxo, as ANPAs e centros escolares elaboraron conxuntamente, baixo o lema www.quedamosnaescolaen.com, o Programa de prevención e control do absentismo escolar que unifica e coordina os procesos de identificación e tratamento dos casos de absentismo escolar no municipio.

Concellería de Cultura e Educación
Pazo Emilia Pardo Bazán
R/ Miraflores, 26 A - 36960 Sanxenxo
Telf: 986 727 936
Fax: 986 727 910