Concello de Sanxenxo - Directorio Municipal
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Ayuntamiento

Policía Local

Telf: 986 727 072  Fax: 986 727 071

Travesía Miraflores Nº 6, 36960 Sanxenxo

Bibliotecas Municipales

Rede de Bibliotecas de Sanxenxo

Ayuntamiento de Sanxenxo

Telf: 986 720 075 Fax: 986 721 022 

info@sanxenxo.org

http://www.sanxenxo.es

Rúa Madrid Nº 1, 36960 Sanxenxo

Concejalía de Turismo. Turismo de Sanxenxo

Turismo: Telf: 986 720 285  info@turismodesanxenxo.com 

Puerto Deportivo Juan Carlos I s/n, 36960 Sanxenxo

www.turismodesanxenxo.com

Concejalía de Obras y Servicios

Telf: 986 720 075 Fax: 986 721 022

http://www.sanxenxo.es

Rúa Madrid Nº 1, 36960 Sanxenxo

Concejalía de Promoción Económica e Innovación

Telf: 986 720 075 Fax: 986 721 022

http://www.sanxenxo.es

Rúa Madrid Nº 1, 36960 Sanxenxo

Concejalía de Economía y Personal

Telf: 986 720 075 Fax: 986 721 022 

http://www.sanxenxo.es

Rúa Madrid Nº 1, 36960 Sanxenxo

Concejalía de Educación y Cultura

Telf: 986 727 936 Fax: 986 727 910

educacion@sanxenxo.org

culturaterra@sanxenxo.org

http://www.sanxenxo.es

Pazo Emilia Pardo Bazán, Travesía Miraflores Nº 3A, 36960 Sanxenxo

Concejalía de Medio Ambiente

Telf: 986 744 909 Fax: 986 746 657

medioambiente@sanxenxo.org

http://www.sanxenxo.es

Avenida Cruceiro 43, Bajo, 36990 Vilalonga

Guarderías Municipales

EIM O Tombo 

Padriñán s/n - Sanxenxo

986 720 403

escolainfantiltombo@sanxenxo.org

 

EIM O Revel

O Revel,12 A - Vilalonga

986 744 852

escolainfantilrevel@sanxenxo.org

http://www.sanxenxo.es

Ínsula Sanxenxo, Empresa Municipal de Vivenda e Solo, S.L.

Telf: 986 681 929 

www.sanxenxo.es

Polígono de Nantes S/N Parcela 78, 36969 Nantes - Sanxenxo

Nauta Sanxenxo S.L.

Telf: 986 720 517 Fax: 986 720 578

nauta@sanxenxo.org

www.sanxenxo.es

www.nautasanxenxo.com

Puerto deportivo Juan Carlos I, Nº12 36960 Sanxenxo

Edificio de Usos Múltiples de Portonovo

Telf: 986 723 764

http://www.sanxenxo.es

Rua Areal  7 Bajo, 36970 Portonovo

Concejalía de Planificación Territorial e Infraestructuras

Telf: 986 720 075 Fax: 986 721 022

http://www.sanxenxo.es

Rúa Madrid Nº 1, 36960 Sanxenxo

Piscina Municipal

Telf: 986 720 100 

http://www.sanxenxo.es

Baltar s/n, 36970 Portonovo

Punto Limpio

Telf: 986 680 842

http://www.sanxenxo.es

As Cereixeiras s/n Bajo - Padriñán, 36960 Sanxenxo

Servicios Sociales

Telf: 986 727 901 Fax: 986 727 902 

servicios-sociales@sanxenxo.org

http://www.sanxenxo.es

Rafael Picó 4, 36970 Portonovo

Concejalía de Urbanismo

Telf: 986 720 075 Fax: 986 721 022

urbanismo@sanxenxo.org

http://www.sanxenxo.es

Rúa Madrid Nº 1, 36960 Sanxenxo