Concello de Sanxenxo - Ínsula Sanxenxo
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Organismos

 

ÍNSULA SANXENXO é unha sociedade mercantil de capital integramente municipal constituída o 18 de setembro do ano 2006 cuxas finalidades son a promoción, xestión e desenvolvemento do chan de titularidade municipal no Concello de Sanxenxo.

De entre esas funcións a principal nestes momentos é a promoción de vivendas con algún tipo de protección, para o que creou un rexistro municipal de demandantes de vivendas e un regulamento de adxudicación para as mesmas.

Datos de contacto:

 

Ínsula Sanxenxo