Concello de Sanxenxo - NOVOS PRAZOS PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN E MATRÍCULA DE ALUMNOS/AS NOS CENTROS EDUCATIVOS
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Noticias

  • Do 11 ao 18 maio: presentación de solicitudes de admisión no centro escolar no que se solicite praza en primeiro lugar.
  • Ata o 26 de maio: presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo. So no caso de centros escolares nos que a demanda de prazas sexa superior á oferta e que o/a interesado/a non autorice a consulta automática.
  • Antes do 9 de xuño: publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido.
  • Antes do 26 de xuño: publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido.
  • Do 1 ao 10 de xuño: formalización da matrícula.
  • Do 1 ao 10 de setembro: prazo extraordinario de matícula para ESO e Bacharelato

 

O modelo oficial de solicitude de admisión (Anexo II) está dispoñible nos centros educativos e na aplicación <<admisión alumnado="">> na páxina https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ 

A solicitude deberá ir acompañada do DNI do/a alumno/a, e demais membros da unidade familiar, libro de familia e, de ser o caso, convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio.

RECOMENDACIÓNS


- Optar preferentemente por facer a reserva de praza a través da aplicación indicada anteriormente (é preciso dispoñer de Chave 365 ou certificado dixital).


- De non ser posible:

  • Descargar o modelo e levalo xa cuberto e asinado ao centro xunto coa documentación indicada.
  • Solicitar cita previa no centro para entregar a documentación.
  • Acudir so unha persoa e ir provisto de mascarilla.

MAIS INFORMACIÓN: Nos propios centros educativos ou na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e FP: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS


CEIP A FLORIDA
Teléfono: 886 151 645

CEIP PORTONOVO
Teléfono: 886 151 672

CEIP MAGALÁNS
Teléfono: 886 151 663

EEI AIOS
Teléfono: 659 364 428

CEIP O CRUCEIRO
Teléfono: 886 151 687

CEIP TELLEIRO
Teléfono: 886 151 652

CEIP NANTES
Teléfono: 886 151 669

CENTROS CONCERTADOS
COLEXIO ABRENTE
Teléfono: 986 723 494

 

0
0
0
s2sdefault