Concello de Sanxenxo - COVID-19
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Novas

COVID-19 

  

 

Medidas de prevención aplicables na Comunidade Autónoma de Galicia

 

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

https://boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf


USO DA MÁSCARA

  • Nos medios de transporte aéreo, en autobús e por ferrocarril así como nos transportes públicos.
  • Nos espazos cerrados de buques e embarcacións, nos que non sexa posible manter a distancia de seguridade de 1,5 metros, agás nos camarotes, cando sexan compartidos por núcleos de persoas conviventes.​


EXCEPCIÓNS:

  • Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.

 

DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICI

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/directrices-uso-mascaras

DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/directrices-uso-mascaras-ambito-educativo

DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NOS CENTROS SOCIOSANITARIOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/directrices-uso-mascaras-centros-sociosanitarios

 

 

*Fonte: SERGAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault